Özel Sigorta Şirketleri / Yurt İçi
 • AK SIGORTA AŞ.
 • AKBANK T.A.Ş.MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFI
 • ALLİANZ SİGORTA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş
 • AMAN TAKAFUL SİGORTA A.Ş.
 • ANA SİGORTA A.Ş
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ANADOLU SİGORTA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞTİ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • AREX SİGORTA A.Ş
 • AVEON GLOBAL SİGORTA
 • AXA SİGORTA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • AXA SİGORTA A.Ş
 • BEREKET EMEKLİLİK
 • BUPA ACIBADEM SİGORT A.Ş.
 • Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • CHUBB EUROPEAN SİGORTA
 • QNB Sigorta
 • Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Doğa Sigorta (Yabancı Sağlık Sigortası)
 • Ethica Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Fortis Bank A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Mensupları
 • GENERALİ SİGORTA
 • GENERALİ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş
 • Groupama Sigorta A.Ş. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • GULF SİGORTA (AIG)
 • HDI SİGORTA
 • İMECE DESTEK DANIŞMANLIK
 • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
 • NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • QUİK SİGORTA A.Ş Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • QUİK SİGORTA A.Ş YABANCI SAĞLIK SİGORTASI
 • RAY SİGORTA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • SOMPO SİGORTA FİBA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • SOMPO SİGORTA(FİBA)
 • T-SİGORTA (TURKLAND SİGORTA A.Ş.)
 • Türk Nippon (Yabancı Sağlık Sigortası)
 • Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI
 • TÜRKİYE SİGORTA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Türkiye Sigorta A.Ş
 • Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Unico Sigorta A.Ş.
 • VAKIFBANK
 • ZİRAAT SİGORTA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • ZURİCH SİGORTA
 • ZURİCH SİGORTA A.Ş Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Resmi Kurumlar
Kart Üyelikleri (Hasta Ödemeli)
Şirketler (Hasta Ödemeli)
Spor Kulüpleri (Hasta Ödemeli)
Dernek ve Odalar