Güvenlik Raporlama Sistemi (T.C Sağlık Bakanlığı) gönderim yapılan bildirim kodu:

  Gizlilik Talebi Var Mı? (Evet işaretlemesi durumunda raporlama ve raporların paylaşılması aşamalarına yönelik gizliklik ilkesi uygulanacaktır.)

  OLAYIN KONUSU

  İlaç Güvenliği

  Cerrahi Güvenliği

  Transfüzyon Güvenliği

  Laboratuvar Güvenliği

  Diğer

  Olayın Gelişim Süreci

  VARSA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ

  Notlar

  • Olayın Konusu ve Görüş-Öneri bölümlerinin doldurulması zorunludur.

  • Olay, bildirimi yapanın kendi cümleleri ile anlatılmalıdır

  • Bildirim formları, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilmektedir.Kurallara uygun gönderilen bildirimler İlgili Komite / ekiplere iletilmektedir.

  • Gizlilik talebi olması durumunda olay sadece ilgili komitede görüşülür.Özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamasında gizlilik ilkesi uygulanır.

  • Bu form manuel doldurulmuşsa doldurulduktan sonra Kalite Yönetim Birimine gönderilmelidir.

  • Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.