Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı bu koşulları kabul ettiğinizi açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktasınız.

KULLANIM KOŞULLARI

www.rumelihospital.com.tr uzantılı web sitesinde yer alan bilgilerin sahibi ve içerik sağlayıcısı Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcut durumda faaliyetini sürdüren Tevfik Bey Mah. Mektep Sok. No:11
Sefaköy / Küçükçekmece İSTANBUL adresinde bulunan Özel Rumeli Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti’dir. (işbu metinde Rumeli Hastanesi olarak anılacaktır)

Kullanıcı, işbu kullanım şartlarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde siteyi kullanır. Kullanıcı site üzerinde hukuka ve kullanım koşullarına aykırı, haksız ve yetkisiz bir tasarrufta bulunamaz.

Kullanıcı, Kullanım Koşulları ile birlikte Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduğunu, anladığını ve Gizlilik Politikası hükümlerine de uygun davranacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı, siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla bu koşulları okuduğunu, anladığını, bu koşullarla birlikte, site ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata da uymakla yükümlü olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı bu taahhüdüne aykırı davranması halinde siteye erişiminin engellenebileceğini, üyeliğinin iptal edilebileceğini ve hakkında yasal yollara başvurulabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Sitedeki tüm bilgiler, sağlığı korumaya, geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış genel bilgiler içermektedir. Kullanıcının özel durumu hakkında tavsiye niteliği taşımaz. Sitede yer alan hiçbir bilgi, tanı ve tedavi anlamı taşımaz. Sitede yer alan bilgiler, tanı ve tedavi yönteminin seçimi anlamına gelecek şekilde kullanılamaz. Tanı ve tedavi için daima doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Sitede bilgilendirme amacı ile verilen içerik, reklam veya talep yaratıcı faaliyet amacı taşımadığı gibi tanı ve tedaviye yönlendirme amacı da taşımamaktadır.

Rumeli Hastanesi, sitenin kesintisiz hizmet vereceğini garanti etmez ve herhangi bir zamanda sitenin mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Rumeli Hastanesi, sitenin virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler içermediğini ve siteden yükleme yapmanız halinde virüs bulaşmayacağını garanti etmez. Bu sebepler ile Rumeli Hastanesi’nin kullanıcı ve üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo, v.b. gibi) telif hakki Rumeli Hastanesi ’ne aittir. Rumeli Hastanesi’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.  Aksi takdirde, Rumeli Hastanesi’nin her türlü yasal yolla başvurma hakkı saklıdır.

Rumeli Hastanesi , sitede bulunan bilgiyi güncellemek, değiştirmek, silmek ve düzenlemek konusunda hak sahibidir. Tüm bu işlemler sırasında, oluşabilecek muhtemel hatalar, eksiklikler veya değişiklikler nedeniyle kullanıcı ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Rumeli Hastanesi, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dâhilinde Rumeli Hastanesi internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

Rumeli Hastanesi web sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Rumeli Hastanesi sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. Rumeli Hastanesi “Gizlilik Politikası” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

 IP Numaraları: Sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Rumeli Hastanesi sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Rumeli Hastanesi gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Rumeli Hastanesi tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Rumeli Hastanesi sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

Anonim Veriler: Rumeli Hastanesi tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi / Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler Rumeli Hastanesi ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından (kullanıcının kimliği ifşa edilmeden) anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket / teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Başka sitelere bağlantı verilmesi: Rumeli Hastanesi , Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü kişilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü kişilerin sitesine yönlendirebilir. Rumeli Hastanesi , bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Rumeli Hastanesi, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından https://rumelihospital.com.tr/ adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklara ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Rumeli Hastanesi, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatının öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Rumeli Hastanesi , kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Rumeli Hastanesi, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Rumeli Hastanesi’ nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Rumeli Hastanesi, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

 2. Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,

3. Rumeli Hastanesi ‘nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

4. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

5. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Çerezlerin (cookie) durumu: Rumeli Hastanesi , kullanıcılar ve kullanıcıların Rumeli Hastanesi sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Anket, yarışma ve benzeri hallerde toplanan veriler: Rumeli Hastanesi tarafından site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Rumeli Hastanesi ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Elektronik İletişim İzni: Rumeli Hastanesi ’ne kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla Rumeli Hastanesi ’ne vermeleri gerekmektedir. Rumeli Hastanesi ’nin, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Kullanıcılar bu politika ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılır. Rumeli Hastanesi tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Rumeli Hastanesi ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. E-bülten gönderimlerini durdurmak isterseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz bültenlerin alt kısmında bulunan “Bülten listemizden çıkmak için tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin ayrıntılı bilgiye https://rumelihospital.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ linkinden ulaşabilirsiniz. Rumeli Hastanesi, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. Rumeli Hastanesi, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Rumeli Hastanesi sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Rumeli Hastanesi’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.