Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 18.11.1982

Branş: Biyokimya

Yabancı Dil: İngilizce

Lisans Eğitimi:

 • İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2000-2007

Uzmanlık Eğitimi:

 • Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H. – Tıbbi Biyokimya 2011-2

Çalıştığı Kurumlar:

 • Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H. – 2011-2015
 • Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi – 2015-2015
 • Özel Rumeli Hastanesi Sefaköy – 2015-2021
 • İstanbul Medipol Üniversitesi SUAM – 2021-2023
 • İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü – 2021- 2023
 • Özel Rumeli Hastanesi Sefaköy – 2023- Devam ediyor

Tıbbi Üyelikler:

 • Türk Biyokimya Derneği,
 • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD),
 • İstanbul Tabip Odası

Eserler:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Fatma Uçar, Sümeyya Akyol, Gulfer Ozturk, Zeynep Gınıs, Gonul Erden, Mine Yavuz Taspınar, Abdullah Ercan Arzuhal, Tuncay Delibaşı, ‘’ Evaluation of serum vitamin D levels in elderly patients with subclinical hypothyroidism’’. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 2014.

A2. Fatma UCAR, GonuL ERDEN, Abdullah Ercan ARZUHAL, Seyda OZDEMIR, Alpaslan OZTURK, Nurgul OZCAN.‘’ Do rapid serum tubes provide comparable test results or improved stability when compared with serum separator tubes? ’’ Acta Medica, 2015.

A3.  Ozcan N, Ucar F, Arzuhal AE, Bulut E, Ozturk A, Taslipinar Yavuz M, Temel I, Erden G. ‘’Evaluation of the analytical performance of Unicel DXI 800 for the Total 25 (OH) Vitamin D measurements’’. Clinical biochemistry, 2015.

A4.  Ucar F, Erden G, Ozdemir S, Yildiz Z, Arzuhal AE, Temel I. ‘’Evaluation of the Tosoh G8 Analyzer and Comparison with the Trinity Biotech Premier Hb9210 Analyzer for the Measurement of HbA₁c’’. Clinical laboratory, 2016

A5. Dogan AS, Kabatas N, Erden G, Celikay O, Arzuhal AE, Gurdal C. ‘’Serum insulin-like growth factor-1 levels in patients with pseudoexfoliation syndrome and glaucoma’’. International Ophthalmology, 2016

A6. Gonul Erden, Seyda Ozdemir, Gulfer Ozturk, I. Aydin Erden, Duygu Kara, Serhat Isik, Julide Ergil, Cagil Vural, A. Ercan Arzuhal. ‘’Vitamin D Levels of Anesthesia Personnel, Office Workers and Outdoor Workers in Ankara, Turkey’’. Clinical laboratory, 2016

A.7. Arzuhal AE, Erden G, Ucar F, Yavuz Taslipinar M, Ozcan N, Guneyk A, Bulut E, Ginis Z, Ozdemir S.’’Comparison of HbA1c analysers: Agilent 1100 HPLC using kits produced by Gordion Diagnostic (Turkey) with Premier Hb9210 using kits produced by Trinity Biotech (USA) in different patient groups’’. Malaysian Journal of Pathology, 2016

A8. Cemil BC, Ayvaz HH, Ozturk G, Ergin C, Akıs HK, Gonul M, Arzuhal AE. ‘’Effects of isotretinoin on body mass index, serum adiponectin, leptin, and ghrelin levels in acne vulgaris patients’’. Advances in Dermatology and Allergology, 2016

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.  Gülfer Ozturk, Fatma Ucar, Zeynep Giniş, Abdullah Ercan Arzuhal, Gönül Erden, B. Yilmaz, S. Koklu, ‘’The Relatıonshıp Between Oxıdatıve Stress And Ischemıa In Inflammatory Bowel Dıseases’’. Biochimica Clinica EuroMedLab 2013, May 2013, Milano, İtaly.

B2.   Fatma Uçar, Gülfer Öztürk, Zeynep Giniş, Gönül Erden, Mine Yavuz Taslıpınar, Abdullah Ercan Arzuhal, Tuncay Delibaşı, ‘’Evaluating Serum Vitamin D Levels In Elderly Patients With Subclinical Hypothyroidism’’, AACC Annual Meetıng & Clınıcal Lab Expo, August 2013, Houston, USA

B3.  Özcan Nurgül, Taşlıpınar Mine, Güneyk Ahmet, Bulut Erdem, Arzuhal Abdullah Ercan, Öztürk Alpaslan, Temel İsmail, ‘’ Elimination of calcium level differences measured with different devices by the same methods in the same laboratory’’. Wordlab 2014-21.st International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 22-26 June 2014, Istanbul, Turkey

B4.  Şeyda Özdemir, Nurgül Özcan, Mine Yavuz Taşlıpınar, Fatma Ucar, Zeynep Giniş, Ahmet Guneyk, Abdullah Ercan Arzuhal, Erdem Bulut, Gönül Erden, ‘’ The correlation of Fasting and Post Prandial Plasma Glucose with Estimated Average Glucose Levels’’. AACC Annual Meeting & Clinical Lab Expo, 27-31 July 2014, Chicago, IL. USA

B5.  G. Erden, Ş. Özdemir, G.  Öztürk, A.I. Erden, D. Kara, S. Işık, J. Ergil, C. Vural, A. E. Arzuhal, ‘’ Do anesthesia provider personel working indoors have lower vitamin D levels?’’. AACC Annual Meeting & Clinical Lab Expo, 27-31 July 2014, Chicago, IL. USA

B6. UcarF., ErdenG., Arzuhal A.E., Ozdemir S., Ozturk A., Ozcan N. ‘’Do RST tubesprovidecomparable test resultsorimprovedstabilitywhencomparedwith SST tubes?’’ 3. EFLM-BD European Conference on PreanalyticalPhase, 20.-21. March 2015, Porto

B7. Ozturk A., Dogan O.F., Arzuhal A.E., Ozcan N., Ucar F., Erden G. ‘’How does centrifuge temperature influence some laboratory assays?’’ 3. EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase, 20.-21. March 2015, Porto

B8.  Aysun Sanal Dogan, Naciye Kabatas , Gonul Erden , Osman Celikay , Abdullah Ercan Arzuhal , Canan Gurdal  ‘’Serum Insulın Lıke Growth Factor 1 Levels In Patıents Wıth Pseudoexfolıatıon Syndrome And Glaucoma’’. 6. World Glaucoma Congress 2015. Hong Kong, 6-9 June 2015.

B9.  A.E. Arzuhal, G. Erden, F. Uçar, M. Yavuz Taşlipinar, N. Ozcan, A. Guneyk, E. Bulut, Z. Giniş, S. Ozdemir “Comparison of the performance of boranate affinity chromatography with ion exchange chromatography method for the measurement of HbA1c in different patient groups”. EuroMedLab Paris 2015 – Paris, 21-25 June 2015

B10.  N. Ozcan, F. Uçar, A.E. Arzuhal, E. Bulut, A. Ozturk, M. Yavuz Taşlipinar, I. Temel, G. Erden. “Evaluation Of The Analytical Performance Of Unicel DXI 800 For The Measurement Of 25(OH) Vitamın D”. EuroMedLab Paris 2015 – Paris, 21-25 June 2015

B11. A.E. Arzuhal, F Yarımcan “Evaluation of platelet indices in patients with gynecologic tumors”. 3. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi- 16-18 Eylül 2021

B12. F Yarımcan, A.İ. Tosun, A.E. Arzuhal, “Evaluation of antibiotic use among cancer patients in an Oncology Hospital: a retrospective study”. 3. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi- 16-18 Eylül 2021

B13. A.E. Arzuhal, “Complete Blood Count Analytıcal Errors”. Uluslararası Biyokimya Kongresi, 26-30 Ekim 2022

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. A.Ş. Doğan, G. Erden, M. Acar, G. Öztürk, A.E. Arzuhal, C. Gürdal

‘’Sjögren Dışı Kuru Göz Hastalarında Serum D Vitamin Düzeyleri’’. MN Oftalmoloji, 2016

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  Yakup Dülgeroğlu, Zeynep Giniş, Gül Kırtıl, Ahmet Güneyk, Abdullah Ercan Arzuhal, Ali Yalçındağ,Gülfer Öztürk, Namık Delibaş, “Serumda Ölçülen Bazı Enzimlere ölçüm öncesi numune sıcaklığının etkisi”, 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Kasım 2011, Adana.

E2. Abdullah Ercan Arzuhal, Yakup Dülgeroğlu, Ahmet Güneyk, Gülfer Öztürk, Tuba Hancı, Gül Kırtıl, Erdem Bulut, Gönül Erden,Uzun Süreli Hospitalize Edilmiş ve Ex Olmuş Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW) Değerlerinin İncelenmesi” 24. Türk Biyokimya Kongresi, Eylül 2012, Konya.

E3.  Zeynep Giniş, Fatma Uçar, Gülfer Öztürk, Gönül Erden, Mine Yavuz Taslıpınar, M.Gürler, Abdullah  Ercan Arzuhal, ‘’HbA1c ölçümünde HPLC (Shimadzu Prominence) ile Boronat Afinite Kromotografi (Premier HB9210) yönteminin karşılaştırılması’’, XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Nisan 2013, İzmir.

E4.  Yakup Dülgeroğlu, Şeyda Özdemir, Osman Fatih Doğan, Abdullah Ercan Arzuhal, Özlem Aydın, Tuba Hancı, Ayşe Arzu Eren, Gönül Erden‘’Koagülasyon Testlerinde Lipemi İnterferansına Ölçüm Dalga Boyunun Etkisi: Bir Olgu Sunumu’’, 25. Türk Biyokimya Kongresi, Eylül 2013, İzmir.

E5.  Gül Kösem, Abdullah Ercan Arzuhal, Gönül Erden, ‘’Tip 2 Diyabet Hastalarında Alzheimer Biyobelirteçleri β-amiloid 1-42 ve Tau Protein Düzeyleri’’. 25. Türk Biyokimya Kongresi, Eylül 2013, İzmir.

E6.  Erdem Bulut, Nurgül Özcan, Abdullah Ercan Arzuhal, Ahmet Güneyk, Mine Yavuz Taşlıpınar, Fatma Uçar, Şeyda Özdemir, Gülfer Öztürk, Gönül Erden.’’ Yüksek Bilirubin Düzeylerinin Koagülasyon Testleri Üzerindeki İnterfere Edici Etkisinin Dışlanması: BCS XPi Cihazında Bir Olgu Sunumu’’. XIV Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 24-27 Nisan 2014 Türk Klinik Biyokimya Derneği, Antalya

E7.  Ahmet Güneyk, Nurgül Özcan, Abdullah Ercan Arzuhal, Erdem Bulut, Fatma Uçar, Mine Yavuz Taşlıpınar, Şeyda Şahingöz, Gülfer Öztürk, Gönül Erden,’’ Kuru ve Jelli Tüplerde Farklı Saklama Koşullarında 25-(OH) Vitamin D Konsantrasyonlardaki Değişimin Değerlendirilmesi’’. XIV Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 24-27 Nisan 2014 Türk Klinik Biyokimya Derneği, Antalya

E8.  Zeynep Yildiz, Şeyda Özdemir, Nurgül Özcan, Abdullah Ercan Arzuhal, Ayşe Arzu Eren, Alpaslan Öztürk1, Abdülkadir Deniz, Zeynep Giniş, Gönül Erden, ‘’ İki Farklı EDTA’lı Tüpün Karşılaştırması: BD Vacutainer ve Vacutest’’, XIV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 24-27 Nisan 2014 Türk Klinik Biyokimya Derneği, Antalya

F. Katıldığı Bilimsel Aktivite ve Toplantılar:

F1. Eylül 2012, 24.Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya.

F2. Mayıs 2013, Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu, Ankara

F3. Eylül 2013, 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir

F4. Haziran 2014, Wordlab 2014-21. International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, İstanbul

F5. Nisan 2015 KBUD Preanalitik Evre Sempozyumu İstanbul

F6. Mart 2017 KBUD Kan Gazı Kursu İstanbul

F7. Mayıs 2017 Klinikte Kan Bileşenleri Kullanımı Sempozyumu İstanbul

F8. Ekim 2017 2. Bilimsel Sysmex Sempozyumu İstanbul

F9. Nisan 2019 UME-TBD Toplantısı İstanbul

F10. Nisan 2021 Hasta Kan Yönetimi Projesi- Ulusal Strateji ve Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı

F11. Nisan 2021 KBUD Laboratuvar Süreçlerinin Yönetim ve Kontrolü Sempozyumu

F12. Eylül 2021 3. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi

F13. Aralık 2021 Madde Analizleri Sempozyumu TKBD

F14. Ekim 2022 Uluslararası Biyokimya Kongresi, İzmir

F15. Haziran 2023 Sağlığı Korumada Multidisipliner Bakışla Laboratuvar Değerlerinin Anlamı Sempozyumu

Hemen Randevu Al