Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 05.09.1975 – İstanbul

Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yabancı Dil: İngilizce

Lisans Eğitimi:

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – 2000

Uzmanlık Eğitimi:

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. – 2005

Çalıştığı Kurumlar:

 • 2005-2010: Özel sağlık kurumlarında uzman çocuk doktoru
 • 2010-2011: Ankara J.Lojistik Komutanlığı Disp. Başt. uzman çocuk doktoru
 • 2011-2014:Özel Pendik Remedy Hastanesi’nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uzman çocuk doktoru
 • 2014-2015:Özel Rumeli hastanesi’nde uzman çocuk doktoru
 • 2015-2022 istanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Sefaköy Hastanesi’nde uzman çocuk doktoru
 • 2022- halen: Özel Rumeli Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar

 • “Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu”. 4. Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı. 20-21 Mart 2003 İzmir. 
 • “Neonatal Resüsitasyon Kursu”. Ana çocuk Sağlığı ve Aile planlaması Genel müdürlüğü ve İzmir Tabip odası
 • “Solunum Sıkıntılı Hastaya Yaklaşım Kursu”.  I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs 2004, Edirne

Araştırma ve Yayınlar:

Tıpta Uzmanlık Tezi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2005) Beta Talasemi Major Olgularında Yeni Oral Demir Şelatörü ICL670 İle Desferrioksamin Etkinliğinin Karşılaştırıldığı 1 Yıl Süreli Prospektif Randomize Faz III Çalışma. Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 • Figen Gülen, Yeşim Aydınok, Başak Yıldız, Samim Özen, Engin Çağlıyan, Raşit Vural Yağcı, Siyanoz Atakları ile Seyreden Gastroözofageal reflülü 3 aylık Bir Olgu Ege Pediatri Bülteni 2005; 12(1):47-50
 • Zülal Ülger, Engin Çağlıyan, Bedir Akyol, Dolunay Gürses, Ertürk Levent, A.Ruhi Özyürek İlk Bulgusu İkinci Derece Atriyoventriküler Blok Olan Akut Romatizmal Ateş Tanılı Bir Vaka Çocuk Dergisi 5(4):287-290, 2005
 • Gülen F, Cagliyan E, Aydinok Y, Ozen S, Yildiz B. A patient with rubella encephalitis and status epilepticus. Minerva Pediatr. 2008 Feb;60(1):141-4. PMID: 18277373 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Bayram N, Ciftdogan DY, Karapinar B, Ozgiray E, Polat M, Cagliyan E, Vardar F. A case of herpes simplex encephalitis revealed by decompressive craniectomy. Eur J Pediatr. 2008 Jul;167(7):821-2. Epub 2007 Oct 3. PMID: 17912551 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Polat M, Tosun A, Serdaroğlu G, Çağlayan E, Karapinar B, Gökben S, Tekgül H. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculopathy: an atypical pediatric case complicated with phrenic nerve palsy. Turk J Pediatr. 2007 Apr-Jun;49(2):210-4. PMID: 17907525 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 • Mehmet Tayip Arslan, Engin Çağlıyan, Elif Özalkaya, Ayten Egemen. INAPPROPRIATE ADMISSIONS TO PEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2008; 7(2): 25-27
 • U Saz, E Çağlayan, G Serdaroglu, S Aydogdu, S Mir, H Tekgul Çocuk acil servisinde akut ilk nöbet ve nöbet benzeri olaylar Ege Tıp Dergisi.2010; 49 (3), 193-196
 • EU Saz, H Tekgul, G Serdaroglu, A Tosun, M Polat, E Çaglayan, ECP01 Acute seizures in a pediatric emergency unit: Etiologic profiles and outcome European Journal of Paediatric Neurology, 2007;  98

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildirileri

 • Çağlıyan E, Arslan MT, Solak İ, Sadıkova L, Egemen A Çocuk Acil Servisinde Besin Zehirlenmeleri I.Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs 2004, Edirne
 • Çağlıyan E, Arslan MT, Yiğit M, Solak İ, Egemen A Çocukluk Çağında Pediatrik Acil Polikliniğine Başvuran Suisid Girişimleri I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs 2004, Edirne
 • Arslan MT, Çağlıyan E, Aksu H, Solak İ, Egemen A Çocuk Acil Servis Polikliniğinde Hekimin Yasal Sorumluluğu ve Adli Vakalar I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs 2004, Edirne
 • Arslan MT, Çağlıyan E, Solak İ, Yiğit M, Egemen A Acil Polikliniği Ne Oranda Doğru Kullanılıyor? I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 11-14 Mayıs 2004, Edirne
 • Çağlıyan E, Gülen F, Aydınok Y, Özen S, Yıldız B Status Epileptikus Tablosunda Başvuran Rubella Ansefaliti: Olgu Sunumu 48. Milli Pediatri Kongresi 21-24 Eylül 2004, Samsun
 • Gülen F, Aydınok Y, Yıldız B, Özen S, Çağlıyan E, Yağcı RV Siyanoz Atakları ile Seyreden Gastroözofageal reflülü 3 aylık Bir Olgu 48. Milli Pediatri Kongresi 21-24 Eylül 2004, Samsun
 • Saz EU, Çağlıyan E, Aydoğdu S, Tekgül H, Mir S Ege Üniversitesi Pediatrik Acil Servise Başvuran Akut Konvülziyonlu Olguların Etiyolojik Dağılımı 2. Ulusal Çocuk acil ve Yoğun Bakım Kongresi 08-11 Haziran 2005, Kapadokya
 • Ayşe Tosun, Engin Çağlıyan, Muzaffer Polat Gül Serdaroğlu Oksipital paroksizmli çocukluk çağı epilepsili olguların değerlendirilmesi Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 11-14 Mayıs 2005 Antalya
Hemen Randevu Al