Opr. Dr. Faruk YERLİOĞLU

Yönetim Kurulu
Faruk Yerlioğlu

Neden Rumeli,

Rumeli kelimesi tesadüfen seçilmiş bir kelime değildir. Rumeli köklü bir geçmişi, yükselişi başarıyı, mücadeleyi, milli duyguların yücelmesini, dostun ve düşmanın iyi tanınmasını ve yeniden var oluşu ifade eder.

Neden Rumeli? Türkiye sağlık sektörünü yeniden yapılandırırken en önemli halkalardan birini oluşturan özel hastaneler arasındaki yerimizi almak için Rumeli.

Neden Rumeli? Sağlık hizmeti sunumunda dostluğun, kardeşliğin, sevginin, saygının, tıbbi etik değerlerin korunmasının adresi olduğu ve olacağı için Rumeli.

1980'lerde başlayıp giderek artan sağlık sektörüne ve sağlık çalışanlarına karşı izlenen yanlış politikalarla bugün saldırı ve şiddet noktasına erişen olumsuz tablo ile mücadele etmek için Rumeli. Yüksek sermayeli ticari amaçlı kurulmuş hastane zincirleri arasında onurlu duruşu için Rumeli.

Biz Rumeliler olarak sağlık hizmeti sunumunda hastayı hiçbir zaman bir müşteri olarak görmedik görmeyeceğiz. İstanbul Küçükçekmece Sefaköy’de dostlarınız arkadaşlarınız olduğunu bilmenizi isteriz.

Başarımızda emeği geçen yönetim kurulumuza ve başta hekimlerimiz olmak üzere yönetim ve idari kadromuza, tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Sevgi ve saygılarımla

Op. Dr. R. Faruk YERLİOĞLU

Tahsin Çağrı DÜNDAR

Yönetim Kurulu
Tahsin Çağrı Dündar

Bilgi çağının getirisi olan kökten değişiklikler toplumsal yaşamı da çok yakından ilgilendiren ve etkileyen öğeler sunmaktadır. Hastane olgusu, nerede başlayıp nerede bittiğini hatırlatan hayat felsefesi içinde sağlık tesislerinin önemini bize bir kez daha hatırlatmaktadır.

Çıkış noktası olarak sağlığa hizmet olan yatırım felsefemizle pratik uygulamaları arka plan olarak kullandık. İlkelerimiz eylem aşamasında insan faktörünü ele alarak, çalışma alanımıza ışık tuttu.

Hekimlerimiz diğer sağlık kuruluşları ve hastanelerle iş ve güç birliğinde bulunarak çalışmakta, özel hastane kaygısına kapılmadan hizmet etmektedir. Verimli ve uzun vadeli başarının garantisini kamusal alanda da hedeflemekteyiz.

Tahsin Çağrı DÜNDAR