Kardiyovasküler hastalıklar Dünyada ve Türkiye’de en önemli ölüm nedeni olarak bilinmektedir. Ülkemizde her yıl 150.000 – 200.000 insanımız kalp krizi nedeniyle ölmektedir. Bu rakam trafik kazalarından ölenlerin sayısının 2-3 katıdır. Bunların % 20’si kalp krizi geçirdiği anda ölmektedir. Batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında ülkemizde kalp krizi sık görülmektedir. Türkiye’de kalp krizi geçirme yaşı erkeklerde 40, kadınlarda 50 yaşlarında artmaktadır. Genç ve seyrek olarak çocuklarda görülmekte ve çoğunlukla ölümle sonlanmaktadır.

Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri

 • Hipertansiyon,
 • Şeker Hastalığı,
 • Yüksek serum kolesterol seviyeleri,
 • Sigara ,
 • Ailede kalp hastalığı öyküsü,
 • Stres
 • Sedanter hayat

Kardiyovasküler Hastalıklar 4 bölümde toplanır:

 • Konjenital ( Doğumsal) Hastalıklar
 • Koroner Arter Hastalıklar
 • Kapak Hastalıkları.
 • Periferik Damar Hastalıkları

Koroner Arter Hastalıkları aşağıdaki şekillerde ortaya çıkmaktadır:

 • Kalp krizi
 • Kalp Yetmezliği
 • Ritim bozuklukları
 • Ani ölüm
 • Hastalıkların Klinik Belirtileri
 • Göğüs ağrısı,
 • Göğüs orta kısmından başlayan eforla veya istirahatle gelen sıkıştırıcı, yanma tarzındaki ağrılardır. Boyun, çene ve sol kola yayılabilir.
 • Nefes darlığı ve çabuk yorulma,
 • Çarpıntı,
 • Güçsüzlük, baygınlık hissi,

Kardiyolojik muayeneye ilaveten hastanemizde yapılan NON İNVAZİV tetkikler:

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin elektrik akımının şekillenmesidir. Bazı kalp hastalıkları EKG üzerinde değişikliklere neden olarak bize ipucu vermektedir.

Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonu)

Ses dalgaları ile kalbin görüntülenmesidir. Kalbin yapısını, duvarlarını, hareketlerini, kapak yapılarını, kalp içindeki kan akımlarını inceleyerek : Doğumsal, Kapak Hastalıkları, HT ve Kalp Yetmezliklerinde çok önemli bilgiler verir.

Efor Testi

Yürüyen bir bant üzerinde hasta yürütülerek EKG kayıtları alınır. Koroner arter hastalıkları ve ritim bozuklukları tespit edilir.

Holter Testi (Ritim ve Tansiyon)

Ritim Holteri ile hastanın 24 saatlik kalp ritmi kaydedilir. İskemi ve Aritmiler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Çarpıntı ve bayılma şikayetinin tanısında çok faydalıdır.

Tansiyonunuz çok değişken ve ilaçlarınız etkisiz ise 24 saatlik tansiyon takibi ile kesin tedaviniz programlanabilir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi-Talyum Sintigrafisi

Kalbin nükleer olarak görüntülenmesidir. Talyum-201 veya Tc-99m MIBI gibi radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilip bu maddelerin kalp damar sistemi içinde yayılıp, kalp kasları içinde dağılımı bir nükleer kamera (gama kamera) ile tespit edilmesi yöntemidir. Damar daralmasına bağlı iskemik veya tıkanmasına bağlı nekroz bölgesini gösterir.

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyo kasık, bilek veya koldaki atardamar yolu ile bir kılavuz tel eşliğinde, kateter ile kalbi besleyen koroner arterlerin ağzına ulaşıp opak bir madde verilerek kalbi besleyen damarların görüntülenmesidir. Koroner anjiyo işlemi 10-20 dakika sürmektedir.

 • Koroner arterlerde(kalp kaslarını besleyen damarlar) damar sertliği, daralması veya tıkanması var mı, varsa hangi damarda veya damarın hangi dalında, % kaç oranında bir daralma veya tıkanmayı gösterir.
 • Koroner arterde bir daralma veya tıkanma saptandı ise bu durumda ne yapılacak (ilaç tedavisi mi?-balon-stent mi?-by-pass mı?) bize gösterir.
 • Daha önce by-pass veya balon-stent yapılmış hastalarda hem yapılan balon-stent ve by-pass damarlarında hemde işlem yapılmamış diğer damarlarda yeniden bir problem oluşmuş mu bize gösterir.

Koroner Arter Hastalıklarında Tedavi

İlaç Tedavisi: Cerrahi, balon ve stent takılmasına uygun olmayan hastalarda çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.

Primer PTCA ve Stent: Koroner damarda %60 üzerinde anlamlı darlık ve stent takılmasına uygun olan darlıklar ile yeni kalp krizi geçiren hastalarda erken dönemde balon ile damarın açılmasıdır.

*CABG (kalp damar ameliyatı): Göğüs veya bacaktan alınan damarla darlık veya tıkalı damarın sonuna yapılan ameliyatlardır.

Ocak 17, 2020