Kalp kası kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Miyokard olarak adlandırılan kalp kası çeşitli sebeplerle iltihaplanabilir. Kalp kasının iltihaplanması durumu miyokardit olarak tanımlanmaktadır. Birçok hastalıkta da olduğu gibi kalp kası iltihabında da erken teşhis hastalığın tedavisi için oldukça önemlidir.

Miyokardit Nedir?

Miyokardit çeşitli sebeplerle kalp kasının iltihaplanmasına verilen isimdir. Kalp kası iltihaplanmasına; virüsler, bakteriler, mantarların yol açtığı enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıklar sebep olabilmektedir. Hastalığın çoğunlukla kaynağı viral enfeksiyonlardır. Bazı vakalarda hastalık belirti göstermeyebilmekte ve kendiliğinden iyileşebilmektedir. Ancak ilerleyen vakalarda kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık problemlerine de yol açabilmektedir.

Miyokardit (Kalp Kası İltihabı) Belirtileri

Kalp kası iltihabı çoğunlukla asemptomatiktir. Erken dönemde belirti göstermeyebilmektedir. Miyokardite sebep olan etkenlere göre belirtiler de değişebilmektedir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtiler görülebilmektedir:

 • Göğüs ağrısı
 • Kalp ritminde problemler
 • Solunum problemleri
 • Bacak ve ayaklarda ödem
 • Kas ve eklemlerde ağrı
 • Halsizlik
 • Ateş
 • İshal
 • Boğaz ağrısı
 • Öksürük
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Soluk cilt

Miyokardit Sebepleri

Miyokarditin en sık karşılaşılan nedeni viral enfeksiyonlardır. Ancak bazı otoimmün hastalıklar da miyokardite sebep olabilmektedir. Kalp kası iltihabının sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Virüsler
 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Otoimmün hastalıklar (Örneğin Sistemik Lupus)
 • Çeşitli ilaçlar
 • Uyuşturucu madde kullanımı

Kalp Kası İltihabı (Miyokardit) Nelere Yol Açar?

Tedavisi geciken ya da çok şiddetli olan vakalarda kalp ciddi hasarlar alabilmektedir. Kalp yetmezliği oluşabilmekte bununla birlikte pıhtılaşma görülebilmektedir. Kalp krizi (miyokard infarktüs) ve felç gibi hayati tehlike oluşturabilecek durumlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavisi ertelenmemelidir.

Miyokardit (Kalp Kası İltihabı) Tanı Yöntemleri

Miyokardit tanısı için öncelikle hekim hasta öyküsünü ve hastanın tıbbi geçmişini dinler. Fiziki muayene sonrasında bazı tetkikler uygulanmaktadır. Kalp kası iltihabı teşhisi için aşağıdaki tetkiklerden bazıları ya da hepsi birlikte gerekebilmektedir.

 • Kan testleri
 • EKG
 • Ritm Holter
 • EKO
 • Göğüs Röntgeni
 • MR
 • Kalp Kateterizasyonu
 • Endomiyokardiyal Biyopsi

Miyokardit (Kalp Kası İltihabı) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Miyokardit tedavisi hastalığın derecesine ve hastanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Öncelikle semptomları kontrol altına almak için çeşitli ilaçlar reçete edilmektedir. Vücutta ödem oluşmuşsa diüretik ilaçlar verilmektedir. İlerlemiş ciddi vakalarda hastaneye yatış gerekebilmektedir. Hastaneye yatan hastalara çeşitli ilaçlar damar yolu ile verilip daha hızlı sonuç almak hedeflenmektedir. Bununla birlikte hastalık ağır seyrediyorsa ventiküler destek cihazı, aort pompası gibi uygulamalar da yapılabilmektedir. Diğer tüm tedavilerin yeterli olmadığı ve kalp yetmezliği gelişmiş hastalar için ise kalp nakli gerekebilmektedir.

Miyokardit (Kalp Kası İltihabı) ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Covid-19 Miyokardite Sebep Olur mu?

Covid – 19 doğrudan Miyokardite sebep olur diyemeyiz. Ancak koronavirüs geçirmiş bazı kişilerde kalp kası ve damarlarda hasarlara yol açtığı görülmüştür. Özellikle kardiyovasküler hastalıklar açısından risk grubunda olan kişilerde görülme oranı daha fazladır.

2. Miyokardit tamamen iyileşir mi?

Hastalarının çoğunluğunda tamamen iyileşme görülmektedir. Ancak bazı vakalarda kalpte kalıcı sorunlar da oluşabilmektedir. Özellikle bebeklerde hastalık daha ağır seyredebilmekte ve kalıcı hasarlar oluşturabilmektedir.

3. Miyokardit hastaları nelere dikkat etmelidir?

Hekimin reçete ettiği ilaçları düzenli kullanmalıdır. Stresten ve kalbi yoracak aktivitelerden uzak durarak dinlenmelidir. Sigara ve alkol tüketiminden uzak durmalıdır. Bununla birlikte beslenme planına dikkat etmeli, hekim tavsiyelerine uymalıdır.

4. Çocuklarda da kalp kası iltihabı gelişir mi?

Çocuklarda ve bebeklerde de Miyokardit gelişebilmektedir. Özellikle 2 yaş ve altındaki çocuklarda kalp kası iltihabı daha ciddi semptomlara yol açabilmektedir.

5. Miyokardit tedavi edilmezse ne olur?

Hafif vakalarda kalp ciddi hasarlar almayabilmektedir. Ancak hastalığın ağır seyrettiği vakalarda kalp yetmezliği, kalp krizi, felç gibi hayati durumlar oluşabilmektedir. Özellikle şiddetli vakalarda ölüm riski bulunmaktadır. Bu nedenle bu hastaların kontrol altında olması ve tedavi planlarına uyulması çok önemlidir.

Aralık 14, 2021