Omurga tümörleri, omurga kemiklerinde veya omurilikte oluşan anormal büyüme veya hücre çoğalması nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Bu tür tümörler, hastalar için önemli bir sağlık riski oluşturabilir. Bu makalede, omurga tümörleri konusunda genel bir bakış sunarak, tanı, belirtiler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vereceğiz.

Omurga Tümörü Nedir?

Omurga tümörleri, omurga bölgesinde oluşan anormal hücre büyümesi sonucu meydana gelir. Bu tümörler genellikle benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olarak sınıflandırılır. İyi huylu tümörler genellikle yayılma eğiliminde değildir, ancak kötü huylu tümörler çevre dokulara yayılabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Omurga Tümörleri Belirtileri

Omurga tümörlerinin belirtileri, türüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, sıklıkla karşılaşılan belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Sırt ağrısı
 • Hareket kısıtlılığı
 • Kas güçsüzlüğü
 • Denge kaybı
 • İdrar ve bağırsak kontrolünde sorunlar

Bu belirtilerle karşılaşan kişilerin bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Tanı süreci genellikle görüntüleme testleri, kan testleri ve biyopsi içerir.

Omurga Tümörleri Tipleri

Omurga tümörleri farklı tiplerde olabilir ve bu tür tümörler genellikle kaynaklandıkları dokuya, büyüme hızlarına ve yayılma potansiyellerine göre sınıflandırılırlar. Omurga tümörlerinin bazı yaygın tipleri aşağıdaki gibidir:

 1. İyi Huylu (Benign) Omurga Tümörleri:
  • Hemangioma: Kan damarlarından kaynaklanan genellikle iyi huylu tümörlerdir.
  • Osteoid Osteoma: Kemik dokusundan kaynaklanan küçük, ağrılı tümörlerdir.
  • Meningioma: Omurilik zarlarından (meninks) kaynaklanan tümörlerdir.
 2. Kötü Huylu (Malign) Omurga Tümörleri:
  • Osteosarkom: Kemik dokusundan köken alan agresif kanser türüdür.
  • Kondrosarkom: Kıkırdak dokusundan kaynaklanan nadir bir tür malign tümördür.
  • Multipl Myelom: Kemik iliğinden kaynaklanan kanser türüdür.
 3. Omurilik Tümörleri:
  • Ependimom: Omurilik sıvısından kaynaklanan genellikle iyi huylu tümörlerdir.
  • Astroitom: Omuriliğin destek dokusundan kaynaklanan tümörlerdir.
  • Schwannoma: Sinir kılıfından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir.
 4. Metastatik Omurga Tümörleri:
  • Diğer organlardan (örneğin akciğer, meme, prostat) kaynaklanan kanser hücrelerinin omurgaya metastaz yapması sonucu oluşan tümörlerdir.
 5. Lenfoma:
  • Lenf dokusundan kaynaklanan kanser türüdür ve omurga bölgesine yayılabilir.

Nasıl Teşhis Edilir?

Omurga tümörü teşhisi koymak için bir dizi medikal ve görüntüleme testi kullanılır. Bu süreç genellikle uzman bir sağlık ekibi tarafından yürütülür ve bir dizi uzmanlık alanını içerir. Omurga tümörü teşhisi koymak için kullanılan bazı yaygın yöntemler aşağıdaki gibidir:

 1. Hasta Hikayesi ve Fizik Muayene:
  • Doktor, hastanın semptomlarını değerlendirir ve genel sağlık durumunu anlamak için bir hastane hikayesi alır.
  • Fizik muayene sırasında, doktor, omurga bölgesinde hassasiyet, hareket kısıtlılığı veya diğer belirtilere odaklanır.
 2. Görüntüleme Testleri:
  • Röntgen Çekimleri: Kemik deformitelerini, kırıkları veya tümörleri belirlemek için kullanılır.
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması: Kemik yapısını daha ayrıntılı incelemek için kullanılır.
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Yumuşak dokuları, omuriliği ve çevre dokuları detaylı bir şekilde incelemek için kullanılır.
  • Positron Emisyon Tomografisi-Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT): Tümörün metabolik aktivitesini değerlendirmek ve metastazları tespit etmek için kullanılır.
 3. Biyopsi:
  • Tümörün tiplerini ve malignitenin (kötü huyluluğun) derecesini belirlemek için alınan doku örneğidir.
  • İğne biyopsisi veya cerrahi müdahale ile gerçekleştirilebilir.
 4. Kan Testleri:
  • Kan testleri, kanser belirteçlerini (örneğin, PSA, CA-125) değerlendirmek veya tümörün neden olduğu diğer biyokimyasal değişiklikleri tespit etmek amacıyla kullanılabilir.
 5. Lomber Punksiyon (Spinal Tap):
  • Omurilik sıvısını incelemek için kullanılır. Bu, omuriliği çevreleyen zarların durumunu değerlendirebilir.

Omurga tümörü teşhisi, genellikle bu testlerin kombinasyonu ve bir uzman sağlık ekibi tarafından yapılır.

Omurga Tümörleri Tedavisi

Omurga tümörlerinin tedavisi, tümörün türüne, büyüklüğüne ve yayılma durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Cerrahi müdahale
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi
 • Hedefe yönelik tedaviler

Tedavi planı, bir multidisipliner ekibin değerlendirmesi sonucunda belirlenir ve hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınır.

Omurga Tümörü Ameliyatı

Omurga tümörü ameliyatı, tümörün tipine, boyutuna, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı yöntemleri içerebilir. Ameliyat, tümörün çıkarılmasını veya kontrol altına alınmasını amaçlar ve genellikle bir multidisipliner sağlık ekibi tarafından yönetilir.

 1. Preoperatif Hazırlık:
  • Ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlık aşamasında, hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir.
  • Gerekirse, tümörün türü ve yayılma durumu daha ayrıntılı bir şekilde belirlenmek için görüntüleme testleri yapılabilir.
  • Bir anestezi uzmanı, hastanın anesteziye uygunluğunu değerlendirir.
 2. Ameliyat Türleri:
  • Tümörün Çıkarılması (Reseksiyon): Ameliyatın temel amacı, tümörün mümkünse tamamen çıkarılmasıdır. Ancak, bazen tümörün tamamen çıkarılması zor veya riskli olabilir, bu nedenle cerrah, mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak için dikkatlice değerlendirme yapar.
  • Destekleyici Cerrahi (Debulk): Tümörün bir kısmının çıkarılması, tümörün büyüklüğünü azaltmak veya sinir köklerini korumak için yapılabilir.
  • Stabilizasyon Ameliyatları: Omurga tümörleri, kemikleri zayıflatabilir veya dejeneratif etkilere neden olabilir. Bu durumda, omurgayı stabilize etmek için cerrahi müdahale gerekebilir.
 3. Minimal İnvaziv Cerrahi:
  • Gelişen cerrahi teknikler sayesinde, bazı durumlarda minimal invaziv cerrahi yöntemler kullanılabilir. Bu, daha küçük kesiler ve daha hızlı iyileşme süreleri anlamına gelebilir.
 4. Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi:
  • Ameliyat sonrası rehabilitasyon, hastanın omurga fonksiyonlarını yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.
  • Fizik tedavi, kas gücü ve hareket yeteneklerini artırmak için kullanılabilir.
 5. Takip ve Kontrol:
  • Ameliyat sonrası, hastanın düzenli takip edilmesi önemlidir. Gerekirse radyoterapi veya kemoterapi gibi diğer tedaviler de uygulanabilir.
Ocak 11, 2024