Mesane ile penis ucu arasında bağlantı borusu olan üretra, idrarın vücut dışına taşınmasında görev alır. Tıp dilinde “üretral striktür” adlandırılan üretra darlığı ise idrarın mesaneden dışarı rahatça atılmasını engelleyerek mesanenin tamamen boşaltılamamasına ve idrarın mesanede birikmesine yol açar. Genellikle idrar yapmada zorlanma ile varlığını hissettiren bu rahatsızlık, aynı zamanda ağrı da oluşturabilir. Kadınlarda da görülmekle birlikte erkeklerde daha sık rastlanır. Bu hastalık özellikle 55 yaş üzerindeki erkeklerde oldukça yaygındır.

Üretra Darlığı Nedenleri

Üretra darlığı, üretra ve çevresinde bulunan dokuların zedelenmesi veya yaralanması sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Bunun yanında çeşitli travmalar, ödemler, enfeksiyonlar ya da geçilen operasyonlar da üretra darlığına yol açabilir.

Üretra Darlığı Belirtileri

Üretra darlığı belirtileri arasında pek çok şikayetle karşılaşmak mümkündür. Şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilen üretra darlığının başlıca belirtileri ise şunlardır:

 • Vücuttan dışarı atılan idrar hacminin azalması ve akışın güçsüzleşmesi
 • İdrarı kesikli şekilde yapmak
 • Aniden idrara sıkışmak
 • İdrar esnasında yanma ya da ağrı hissi yaşanması
 • Genital bölgede ve alt karın bölgesinde ağrı hissetmek
 • İdrar sonrasında mesanenin tamamen boşaltılamamış hissedilmesi
 • İdrarı tutamamak
 • Üretradan akıntı gelmesi,
 • İdrar renginde koyulaşma veya kan görülmesi
 • Peniste ödem oluşması
 • Üretra darlığının ilerlemesi halinde idrar yapma becerisini kaybetmek

Erkeklerin üretra uzunluğunun daha fazla olması, bu rahatsızlığın kadınlara kıyasla erkeklerde daha sık yaşanmasına yol açmaktadır. Çünkü daha uzun bir üretra, travma ve iltihabi durumlara olan yatkınlığı artırıcı özelliğe sahiptir.

Üretra Darlığı Tedavi Yöntemleri

Üretra darlığı tedavisi için nasıl bir yol izleneceği, çeşitli faktörlere göre belirlenir. Darlığın hangi bölgede oluştuğu, yaşanan şikayetler ve kişinin genel sağlık durumu gibi özellikler dikkate alınarak hastaya uygun tedavi yöntemi belirlenir. Hafif şikayetler yaşayan kişilerde iyileşme sürecinin devam ettiği düşünülerek herhangi bir müdahale yapılmadan yalnızca takip gerçekleştirilir.

Fakat bazı kişilerde yaşanan şikayetler çok daha şiddetli ve yoğun bir hal alabilir. Bu durumda özellikle idrarın vücut dışı yerine böbreklere kaçtığı tespit edilmişse suprapubik kateter adı verilen tıbbi bir cihazın yerleştirilmesi işlemine başvurulabilir. Üretrada ortaya çıkan ödem ve darlık yüzünden tercih edilen suprapubik yöntem ile kataterin mesaneye yerleştirilmesi üretradan değil, alt karın bölgesi üzerinden yapılır.

Bunun dışında üretranın genişletilebilmesi için lazer ile gerçekleştirilen üretrotomi operasyonu sayesinde darlık sorunu cerrahi yöntemlerle ortadan kaldırılabilmektedir. Ancak hiçbir tedavi yönteminden cevap alınamadığı durumda açık cerrahiye başvurarak üretra darlığını kontrol altına almak gerekir.

İdrar yapma işlevi üzerinde oldukça önemli sorunlara yol açan üretra darlığı, yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkiler. Bu nedenle rahatsızlığa dair belirtileri taşıdığını düşünen kişilerin sağlık kuruluşuna giderek bir uzman doktordan destek alması tavsiye edilir.

Şubat 23, 2023