Yenidoğan işitme testi, bebeklerin doğumdan hemen sonra işitme yeteneklerinin değerlendirilmesi için yapılan bir tarama testidir. Bu test, bebeklerde işitme kaybını erken teşhis etmek ve gerekli tedaviye başlamak için önemli bir araçtır. Yenidoğan işitme testi taraması, genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde yapılır ve bebeklerin işitme sağlığını kontrol etmek için güvenilir bir yöntemdir.

Yenidoğan İlk İşitme Testi Nedir?

Yenidoğan işitme testi, bebeklerin işitme yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir tarama testidir. Bu test, genellikle doğumdan sonraki ilk 24 ila 48 saat içinde yapılır ve bebeklerin işitme sağlığını değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu test, işitme kaybını erken teşhis etmek ve gerektiğinde tedaviye başlamak için kritik bir öneme sahiptir.

Yenidoğan İşitme Testleri Nasıl Yapılır? Tarama Yöntemleri Nelerdir?

Yenidoğan işitme testi için kullanılan yaygın yöntemler arasında otoakustik emisyonlar (OAE) testi ve işitsel beyin sapı cevabı (ABR) testi bulunur.

 1. Otoakustik Emisyonlar (OAE) Testi: OAE testi, bebeğin kulağına zararlı olmayan bir ses göndererek işitme sisteminin tepkisini ölçer. Bebeğin iç kulağından yayılan doğal sesler, bir mikrofon aracılığıyla kaydedilir ve değerlendirilir. Eğer bebek normal işitme yeteneğine sahipse, iç kulağından otoakustik emisyonlar algılanır.
 2. İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR) Testi: ABR testi, bebeğin beyin sapındaki işitsel sinirlerin tepkisini ölçer. Bebeğin kulağına zararsız bir ses gönderilir ve bu sese beyin sapının nasıl tepki verdiği ölçülür. Eğer bebeğin işitme sistemi normal ise, işitsel beyin sapı cevabı normal olacaktır.

Yenidoğan Bebeklerde İlk İşitme Testinin Önemi

Yenidoğan işitme testi, birçok açıdan önemlidir ve şu şekillerde fayda sağlar:

 1. Erken Teşhis ve Tedavi: Yenidoğan işitme testi, işitme kaybını erken teşhis etmek ve gerektiğinde tedaviye başlamak için kritik bir öneme sahiptir. Erken teşhis edilen işitme kaybı durumlarında, bebeklerin dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için erken müdahalede bulunulabilir.
 2. Ailelerin Bilinçlendirilmesi: Yenidoğan işitme testi sonuçları, ailelere çocuklarının işitme sağlığı hakkında bilgi verir. Eğer bir işitme kaybı tespit edilirse, aileler bu durumla nasıl başa çıkacaklarını ve gerekli destek ve kaynaklara nasıl erişebileceklerini öğrenirler.
 3. Toplum Sağlığına Katkı: Yenidoğan işitme testi, işitme kaybının toplumda daha geniş bir şekilde ele alınmasına ve işitme engelli bireylerin topluma daha iyi entegre olmalarına yardımcı olur.
 4. Eğitimde Eşitlik: Erken teşhis ve müdahale, işitme kaybına sahip olan bebeklerin eğitimde eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlar. Bu şekilde, işitme kaybı olan bireylerin eğitim ve kariyer başarıları artırılabilir.

Yenidoğan Bebeklerde İşitme Kaybı Riskini Arttıran Faktörler

Doğum Öncesi Risk Faktörleri:

 1. Genetik faktörler
 2. Anne adayının gebelik döneminde yetersiz beslenmesi, demir eksikliği vb.
 3. Gebelikte alkol ve madde kullanımı
 4. Gebelik sırasında annenin geçirdiği bazı enfeksiyonlar
 5. Down sendromu gibi kromozomal anomaliler
 6. Gebelik sırasında yüksek dozda belirli ilaçların kullanımı

Doğum Sonrası Risk Faktörleri:

 1. Bebeğin doğum sonrasında geçirdiği özellikle menenjit gibi ciddi enfeksiyonlar
 2. Bebeğin doğum sonrasında tespit edilen kulak yapısında doğuştan gelen anomaliler
 3. Yüksek ses seviyelerine veya patlayıcı seslere maruz kalma
 4. Doğum sırasında bebeğin oksijen seviyesinde düşüşler veya yetersiz oksijen alması
 5. Doğum sırasında yaşanan bazı komplikasyonlar veya beyin hasarı
 6. Doğum sonrasında bebeğe verilen bazı ilaçlar
 7. Bebeğin sık sık orta kulak enfeksiyonu geçirmesi veya sıvı birikimi

Bu risk faktörleri bebeklerde işitme kaybına neden olabilir ve erken teşhis edilmesi önemlidir. Doğum öncesi ve doğum sonrası risk faktörlerinin belirlenmesi, işitme sağlığına yönelik uygun önlemlerin alınmasına ve gerektiğinde tedavinin başlatılmasına olanak sağlar. Bu nedenle, hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında işitme sağlığına özel bir dikkat gösterilmesi önemlidir.

Yenidoğan işitme testi, bebeklerin işitme sağlığını değerlendirmek ve işitme kaybını erken teşhis etmek için önemli bir araçtır. Bu test, genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde yapılır ve bebeklerin işitme sağlığını kontrol etmek için güvenilir bir yöntemdir. Erken teşhis edilen işitme kaybı durumlarında, bebeklerin dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için erken müdahalede bulunulabilir. Bu testler ailelere çocuklarının işitme sağlığı hakkında bilgi verir ve işitme kaybının toplumda daha geniş bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, yenidoğan işitme testinin önemi ve gerekliliği üzerinde durulmalı ve bu testin bebeklerin sağlıklı gelişimi için rutin bir parçası haline getirilmesi teşvik edilmelidir.

Nisan 25, 2024