Ozon tedavisi; hastalıkların tedavi edilmesi ya da tedavi edilmesine yardımcı olması için vücuda ozon gazının çeşitli yöntemlerle verilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Ozon gazı 19. yüzyılın ortalarında keşfedilmiş üç oksijen atomundan oluşan oldukça anstabil bir gazdır. Bir yüzyıldan daha uzun süredir ozon gazının tedavideki etkileri araştırılmaktadır ve kullanılmıştır. Klinik olarak ozonun kullanılmaya başlanması Hans Wolff tarafından 1960’ların sonlarına doğru olmuştur.

Ozonun etkileri kanıtlanmıştır ve etkinliği tutarlı ve güvenlidir. Minimal önlenebilir yan etkileri olabilmektedir. Dezenfeksiyonda ve hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ozon tedavisinin birçok akut ve kronik hastalıkta etkili olduğu gösterilmiştir. Diş hekimliğinde çene hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Suyun dezenfeksiyonunda ve medikal cihazların sterilizasyonunda da etkin olduğu kanıtlanmıştır.

Ozon Tedavisi Nedir?

Saf oksijenden özel bir jeneratör vasıtası ile elde edilen ozon gazının hastanın kendi kanı  ile karıştırılarak, ya da gaz halinde vücudun çeşitli bölgelerine verilmesi ile uygulanan bir tamamlayıcı tıp yöntemidir. Ozon hastanın mevcut tedavisini destekleyici bir tedavi yöntemidir.

Vücudumuz kendi kendini yenileme ve tamir etme potansiyeline sahiptir.
Bu potansiyelindeki blokaj hastalıklara neden olmaktadır. Ozon gazının aktive etme özelliği ile vücut uyarılmakta ve iyileşmeyi önleyici nedenlerin ortadan kalkması ve vücudun kendi kendini iyileştirmesi amaçlanmaktadır.

Medikal Ozon Nedir?

Tıbbi tedavide kullanılmakta olan ozon “Medikal Ozon” olarak adlandırılmaktadır. Medikal ozonun elde edilmesinde “Tıbbi Ozon Jeneratörü” cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlarda %100 saf oksijen yüksek elektriksel voltaja maruz bırakılarak ozon/oksijen gaz karışımı
elde edilmektedir.

Medikal Ozon Nasıl Kullanılır?

Medikal ozonun kana, eklemlere, omurgaya ve barsaklar, mesane gibi vücut boşluklarına nasıl uygulanacağına dair eğitim almış doktorlar tarafından uygulanmaktadır.

Kimlerde ve Hangi Hastalıklarda Ozon Tedavisi Uygulanabilir?

Oksijen hayatımızın vazgeçilmezidir. Ozon tedavisinin de pek çok durumda fayda sağladığı saptanmıştır. Bunlardan bazıları kalp hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji (kas romatizması), kas ve eklem ağrıları, herpes (uçuk), hepatit (sarılık), diyabet (şeker hastalığı), akciğer hastalıkları, makuler dejenerasyon (göz hastalıkları), barsak hastalıkları, otoimmün hastalıklar, infeksiyon hastalıkları (virüs ve bakterilere bağlı vb.), romatizmal hastalıklardır.

 • Kas iskelet sistemi ağrıları ve yaralanmaları (kas, eklem, tendon, ligaman ağrıları ve romatizmal ağrılar)
 • Omurga disk hastalıkları ( bel ve boyun fıtığına bağlı ağrılar)
 • Myofasiyal ağrı, fibromiyalji
 • Nöropatik ağrı (el ve/veya ayaklarda karıncalanma, uyuşma, yanma, üşüme gibi şikayetlere neden olan ağrılar)
 • İlgili uzman tarafından yönendirilmiş diyabetik yaralar
 • Tedavi ile yeniden açılma şansı olmayan kan akım bozukluğuna neden olan ekstremite yaralanmaları
 • Kronik Yorgunluk Sendromu
 • Stresle Mücadele
 • Selülit Tedavisi
 • Detoks ( Toksinlerden Arınma ) Ozon Terapisi
 • Yaşlılıkta

Medikal Ozon Uygulama Metodları

 • Major Otohemoterapi (Damar içi uygulama)
 • Minör otohemoterapi (Kas içi uygulama)
 • Rektal Ozon uygulaması
 • Topikal ozon uygulaması
 • İntraartküler uygulamalar (eklem içi)
 • Periartiküler uygulamalar (eklem çevresi)
 • İntramüsküler uygulamalar
 • İntradiskal uygulama
 • Paravertebral uygulama
 • Peridural uygulama
 • Subkutan uygulama
 • Vajinal ozon uygulaması
 • İntraauriküler uygulama (Kulak içi)
 • İntranazal uygulama (Burun içi)
 • İntratonsiller uygulama
 • Tetik noktaları ve akupunktur noktalarına uygulama
 • Vesikoüreteral insuflasyon
 • Ozon sauna

Ozon Tedavisi Faydaları

Ozon tedavisi; ağrı tedavisinde, yara iyileşmesinde, enfeksiyon halinde, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, damar tıkanıklıkları gibi dokuya oksijenin gitmesinin bozulduğu durumlarda, kanser, şeker, koroner arter hastalığı, periferik damar tıkanıklığı, astım, ülseratif kolit, ve viral, bakteriyal ve fungal enfeksiyonlarda vs. güvenle kullanılmaktadır. İnsülin ve oral antidiyabetiklere, ağrı kesicilere, antibiyotiklere, dolaşım düzenleyici tedavilere, yara tedavisine, kemoterapinin yan etkilerine karşı destek amaçlı kullanılır.

Ozon Tedavisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Ozon tedavisi güvenli bir tedavi yöntemi mi?

Doğru ellerde ve doğru uygulama metodları ile ozon tedavisinde komplikasyon oranı çok düşüktür (%0.006). Eğitimsiz kişiler tarafından uygulandığında ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu nedenle ozon tedavisinde hem eğitimin hem de uygulama koşullarının standardizasyonu çok önemlidir. Elli yıldan uzun süredir medikal, dental ve veterinerlik alanlarında çok fazla uygulama yapılmış bir uygulama yöntemidir. Bu konuda yayınlanmış binlerce makale mevcuttur. Bu makalelerde ozonun etkinliği ve güvenilirliğine dair veriler elde edilmiştir.

2. Ozon gazı nasıl etki ediyor?

Ozon tedavisi infeksiyon hastalıklarında immün sistemi aktive eder.
Oksijenin hücre içi kullanımını artırır, kardiyovasküler hastalıklarda ve yaşlanmayla ilişkili pek çok hastalıkta iskemiyi azaltır. Büyüme hormonu salınımını sağlayarak hasarlı eklemlerin ve dejeneratif disklerin yenilenmesini stimüle eder. Ağrı reseptörlerine etkisi ile kronik ağrıyı ciddi oranda azaltır. Yayınlanmış makalelerde kronik hepatitte, intertisyel kistik hastalıkta, herpes infeksiyonlarında, dental infeksiyonlarda, diyabet ve maküler dejenerasyonda iyileştirici etkileri gösterilmiştir.

3. Kimlerde Ozon Tedavisi Yapılmaz?

Kesinlikle uygulanmayacağı durumlar:
• Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz enzim eksikliği olanlarda
• Troid bezi aşırı çalışanlarda (hipertiroidi) henüz tablo
kontrol altına alınmamışsa
• Kan kanseri (lösemi)

4. Ozonun Uygulanmasında Sakınca Olan Durumlar Nelerdir?

• Akut kanama mevcut olan durumlar (kalp krizi, inme vb.)
• Kontrol altına alınamayan kalp hastalığı olanlarda
• Total antioksidan kapasitesi çok zayıflamış olan kişilerde
• Organ transplantasyonu yapılmış kişilerde

Bağıklığınızı Ozon ile Güçlendirin

Ozon tedavisi birçok hastalık ve durumun doğal gidişini değiştirebilir. Laboratuvar çalışmalarında ozonun damarsal, hematolojik, immün sisteme (bağışıklık sistemi) etkisini ve antioksidan kapasitesini gösteren kanıtlar saptanmıştır. Klinik çalışmalarla da ozon tedavisinin kalp damar hastalıkları, derialtı doku, periferal vasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklar, baş ve boyun problemleri, ortopedik, mide-barsak hastalıkları ve genital ve üriner sistem problemlerinde faydalı olduğuna dair klinik çalışmalar halen sürdürülmektedir.

Ozon tedavisinin özellikle diyabetik ayakta, iskemik (kan akımının azalması ile oluşan yetersiz beslenme) yaralarda ve periferik vasküler hastalıkta (kol ve bacak damarlarında tıkanıklık ya da daralma ile giden) faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Ancak halen bu alanda çift kör randomize kontrollü çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Ozon tedavisi vücudumuzun kendi kendini yenilemesi için vücudumuzu desteklemektedir. Ozon tedavisi yaşlanma karşıtı (anti aging) amaçlı olarak sağlıklı bireylerde de uygulanmaktadır. Bu dönemde hepimizi çok etkileyen
ve ciddi mağduriyet oluşturan viral infeksiyonların ve infeksiyon sonrası vücutta oluşan etkilenmelerin tedavisinde de etkindir. Vücudumuzun daha hızlı toparlanmasını sağlamaktadır. Ozon, solunum yolu ve diğer tüm infeksiyonlarda, Covid viral hastalıklarda vücudumuzu desteklemektedir. Antiviral ve bağışıklık sistemini destekleyici etkisi ile tedavide başarıyla kullanılmaktadır.

Ocak 19, 2020