Düşük (abortus); gebeliğin son adet tarihine göre yirminci haftadan önce çeşitli nedenlere bağlı olarak sonlanması olarak tanımlanır. Bu dönemde fetus 500 gramdan azdır. Gebeliğin 12. haftasına kadar olan düşükler erken düşüklerdir. 13-20 hafta arası oluşan düşükler ise geç düşüklerdir

Düşük görülme sıklığı

Düşükler sık görülür, öyle ki erken gebeliklerin yaklaşık beşte birinin henüz gebeliğin klinik bulguları görülmeden kısa süreli bir adet gecikmesi sonrası olan kanamalar ile kaybedildiği tespit edilmiştir. Düşük oranı anne yaşıyla artar. 20 yaşında %12 dolaylarında iken 45 yaş sonrasında kadınlar nadiren gebe kalabilirken bu gebeliklerin yarıdan fazlası da düşükle sonuçlanacaktır.

Düşüğün zamanı

Düşüklerin çoğu gebeliğin başında görülür. Tüm düşüklerin yarıdan fazlası gebeliğin 9. haftasından önce görülür.9-10 haftalıkken % 22 si, 11-12 haftalarda da %11 i görülür. Yani tüm düşüklerin %85i 13. haftadan önce erken düşük olarak gerçekleşmektedir.

Düşük nedenleri

1- Fetal genetik nedenler: En önemli nedenlerdendir. Sekizinci haftadan önceki düşüklerin yaklaşık dörtte üçünde embriyonun kromozomlarında bozukluk vardır. Organları sağlıklı oluşamaz ve düşükle atılır. Sağlıklı olan çiftlerden de kromozom bozukluğu olan embriyolar oluşabilir.

2- Anne ya da babada mevcut genetik kusurlar: Fetusta kromozom bozukluğu oluşturarak düşüğe neden olur. Tekrarlayan düşüğü olan çiftlerde araştırılmalıdır. Tekrarlayan düşük; art arda üç veya daha fazla görülen düşüklerdir.

3- Geçirilen enfeksiyonlar: Gebeliğin belli dönemlerinde geçirilen toxoplazma, kızamıkçık gibi enfeksiyonlar düşüğe neden olabilir.

4- Annenin bazı hastalıkları: Annede mevcut tansiyon yüksekliği, böbrek kalp, karaciğer hastalıkları düşük oranını arttırabilir. Annenin tedavisi düzenlenmemiş şeker hastalığı özellikle gebeliğin ikinci yarısındaki fetal kayıp ve düşüklere neden olabilir. Tiroit hastalıkları, otoimmun hastalıklardan romatoid artrit ve sistemik lupus gibi hastalıklar, bazı pıhtılaşma faktör bozuklukları, annenin kullandığı alkol ve tütün düşüklere neden olabilir. Ağır psikolojik travmalar ve aile içi şiddete maruz kalmak düşüğü tetikleyebilir. Annenin doğumsal olarak rahim yapısındaki bozukluklar, rahim ağzının yetersiz sıkılıkta olması, rahim içinde yerleşmiş iyi huylu urlar gene geç dönemde düşüğe neden olabilir.

Düşük tipleri

Düşük tehditi

20. gebelik haftasına kadar tüm kanamalar ilk planda düşük tehditini akla getirir. Muayenede rahim ağzı kapalı, embriyo canlı, gelişimi normaldir. Hekim gerekli görürse progesteron desteği verebilir. Cinsel ilişki yasaklanır ve aşırı bedensel aktiviteye son verilir.

Kaçınılmaz düşük

Rahim ağzı açılmıştır. Er veya geç gebelik sonlanacaktır.

Tam olmayan düşük

Gebelik ürününün bir bölümü rahim ağzından atılmış ancak bir bölümü rahim içindedir. Kanama ve ağrının şiddeti farklılıklar gösterir. Rahimde kalan parçalar hekim tarafından temizlenmelidir. Kalan parçalar kanama yaptığı gibi enfeksiyon kaynağı olması nedeniyle ilerde kısırlığa kadar giden yan etkilere neden olabilir.

Anne karnında bebek ölümü

Bu klinik tabloda kanama veya sancı yoktur. Bazen tanı gebelik muayenesi sırasında konur. Embriyo veya fetus ölmüştür. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi çoğunun nedeni bebekteki kromozom bozuklukluları ve buna bağlı olarak sağlıklı gelişememesidir. Tanı konulunca gebeliğe hekim tarafından son verilmelidir.

Boş gebelik kesesi

Bu klinik tabloda da başlangıçta kanama yoktur. Su kesesinin içinde embriyo görülmez. Tanı konulunca gebeliğe son verilmelidir.

Ocak 26, 2021