Vücudun iç organ ve dokularının büyük kısmının teşhis ve tedavisi, iç hastalıklarının, diğer bir deyişle dahiliyenin alanına girer. Multidisipliner bir branş olduğu için, kimi zaman iç hastalıkların içinde barındırdığı ileri uzmanlık gerektiren dallarıyla, cerrahi müdahale gerektiren durumlarda cerrahi branşlarla koordinasyonu sağlar ve birlikte hareket eder.

İç hastalıklarının teşhis ve tedavi alanları aşağıda sıralanmıştır:

 • Ateşli, bulaşıcı ve mikrobik hastalıklar
 • Akciğer hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Kolesterol yüksekliği
 • Mide ve Barsak, Karaciğer ve Pankreas hastalıkları
 • Allerjik hastalıklar
 • Şeker hastalığı (Diyabet)
 • Guatr
 • Hormon bozuklukları
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Kan hastalıkları
 • Kanserler
 • Böbrek hastalıkları
 • Geriatri (yaşlılıkla ilgili sorunlar)
 • Erişkinin bağışıklığı ve aşıları