LAPAROSKOPİK (kansız, kapalı) CERRAHİ
Küçük deliklerden girilerek kamera ve özel aletlerle yapılan ameliyatlardır. Laparoskopik ameliyatlardan sonra daha az ağrı olmakta, hasta normal hayatına çabuk dönmektedir. Laparoskopik olarak safra kesesi, reflü, mide fıtığı(hiatal herni), kasık fıtığı, göbek fıtığı, ameliyat sonrası (insizyonel) fıtıklar ve karın duvarının diğer fıtıkları, apandisit, mide ve bağırsak hastalıklarının ameliyatları yapılabilmektedir.

SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
Yemek borusu, Mide,İnce bağırsak, Kolon-Rektum (kalın bağırsak)kanseri ve diğer hastalıkları, Safra Kesesi, Safra Yolları, Karaciğer, Pankreas, Dalak hastalıklarının tanı ve ilaç/ameliyatla tedavileri yapılabilmektedir

REFLÜ (GÖRH) HASTALIĞI
Endoskopi, 24 saatlik pH monitorizasyonu, Empedans ölçümü gibi testler yapılmakta, ilaç veya Laparoskopik ameliyatla tedavisi yapılmaktadır.

FITIK CERRAHİSİ
Kasık fıtığı, göbek fıtığı, ameliyat sonrası fıtıklar ve karın duvarının diğer fıtıkları açık ve Laparoskopik ameliyat ile tedavi edilebilmektedir.

PROKTOLOJİ
 (Makat bölgesi hastalıkları) Ünitesi
&Anal fissür(çatlak), fistül gibi hastalıkların ameliyatlı ve ameliyatsız tedavileri yapılmaktadır. Hemoroid hastalığının İnfrared Koagülasyon, Bant Ligasyonu(boğma),Skleroterapi gibi ameliyatsız yöntemler uygulanabilmektedir. Ayrıca hemoroidektomi, LigaSure ile hemoroidektomi, Hemoroidopeksi(Longo) ameliyatları yapılabilmektedir.

PILONIDAL SİNÜS HASTALIĞI (Kıl dönmesi):
Bilinen cerrahi yöntemlerle birlikte Fenol Tedavisi denilen ameliyatsız yöntemle de tedavi edilebilmektedir.

TIROID (Tiroid kanseri, Guatr) Cerrahisi

VARİS TEDAVİSİ
Varislere skleroterapi(köpük tedavisi) ve ameliyatla tedavi uygulanabilmektedir.

MEME CERRAHİSİ

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ
Hastanemizin Genel Cerrahi Bölümüne bağlı Endoskopi Ünitesinde aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir:

  • Gastroskopi (üst sindirim sistemi endoskopisi)
  • Kolonoskopi
  • Rektosigmoidoskopi
  • Rektoskopi
  • Polipektomi
  • Kanamalarda skleroterapi
  • PEG

Bunlar sedasyon (uyuşturma) ile yapılabildiği gibi, Genel Anestezi (uyutma) ile de gerçekleştirilebilmektedir. Gereğinde biyopsi alınabilmektedir.