Hastanemizde kardiyolojik muayeneye ilaveten yapılan şu tetkikler yapılabilmektedir:

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin elektrik akımının şekillenmesidir. Bazı kalp hastalıkları EKG üzerinde değişikliklere neden olarak bize ipucu vermektedir.

Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonu)

Ses dalgaları ile kalbin görüntülenmesidir. Kalbin yapısını, duvarlarını, hareketlerini, kapak yapılarını, kalp içindeki kan akımlarını inceleyerek, doğumsal, kapak hastalıkları, HT ve kalp yetmezliklerinde çok önemli bilgiler verir.

Efor Testi

Yürüyen bir bant üzerinde hasta yürütülerek EKG kayıtları alınır. Koroner arter hastalıkları ve ritim bozuklukları tespit edilir.

Holter Testi (Ritim ve Tansiyon)

Ritim Holteri ile hastanın 24 saatlik kalp ritmi kaydedilir. İskemi ve aritmiler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Çarpıntı ve bayılma şikayetinin tanısında çok faydalıdır.

Tansiyonunuz çok değişken ve ilaçlarınız etkisiz ise, 24 saatlik tansiyon takibi ile kesin tedaviniz programlanabilir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi-Talyum Sintigrafisi:

Kalbin nükleer olarak görüntülenmesidir. Talyum-201 veya Tc-99m MIBI gibi radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilip, bu maddelerin kalp damar sistemi içinde yayılıp, kalp kasları içinde dağılımı bir nükleer kamera (gama kamera) ile tespit edilmesi yöntemidir. Damar daralmasına bağlı iskemik veya tıkanmasına bağlı nekroz bölgesini gösterir.

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyo kasık, bilek veya koldaki atardamar yoluile bir kılavuz tel eşliğinde, kateter ile kalbi besleyen koroner arterlerin ağzına ulaşıp opak bir madde verilerek kalbi besleyen damarların görüntülenmesidir. Koroner anjiyo işlemi 10-20 dakika sürmektedir.

Koroner arterlerde (kalp kaslarını besleyen damarlar) damar sertliği, daralması veya tıkanması var mı, varsa hangi damarda veya damarın hangi dalında, ne oranda bir daralma veya tıkanma olduğunu gösterir.

Koroner arterde bir daralma veya tıkanma saptandı ise bu durumda ne yapılacağını bize gösterir. (ilaç tedavisi mi? balon-stent mi? by-pass mı?)

Daha önce by-pass veya balon-stent yapılmış hastalarda hem yapılan balon-stent ve by-pass damarlarında, hem de işlem yapılmamış diğer damarlarda yeniden bir problem oluşmuş mu bize gösterir.

Koroner Arter Hastalıklarında Tedavi

  • İlaç Tedavisi: Cerrahi, balon ve stent takılmasına uygun olmayan hastalarda çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.
  • Primer PTCA ve Stent: Koroner damarda %60 üzerinde anlamlı darlık ve stent takılmasına uygun olan darlıklar ile yeni kalp krizi geçiren hastalarda erken dönemde balon ile damarın açılmasıdır.
  • CABG (kalp damar ameliyatı): Göğüs veya bacaktan alınan damarla darlık veya tıkalı damarın sonuna yapılan ameliyatlardır.