Medikal Tedavi

5 mm.ye kadar olan taşların büyük çoğunluğu verilen ağrı kesici, antispazmodik ilaç tedavisi ve bol sıvı alımı ile düşürülebilir. Taşın boyutu büyüdükçe müdahalesiz düşürme olasılığı azalır.

ESWL (Vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma)

Vücut dışında oluşturulan şok dalgaları taş üzerine odaklanarak tedavi sırasında taş küçük parçalara bölünür. Daha sonra bu parçaların idrarla atılması beklenir. ESWL sonrası taş parçacıklarının dökülmesi günler hatta bazen haftalar sürebilir. Bu süreçte hastalar ağrı hissedebilir.

Perkütan Nefrolitotripsi (PNL)

Böbrek içindeki taş 2 cm.den büyük olduğunda veya ESWL ile kırılamadığında uygulanan güncel bir yöntemdir. Genel anestezi altında bel bölgesinde 1 cm lik kesiden oluşturulan bir yoldan böbreğin içerisine girilerek taşlar bir bütün halinde veya kırılarak aynı yoldan dışarı çıkartılır.

Üretoroskopi

Üreter kanalı içerisindeki taşlar düşmezse veya ESWL ile kırılamazsa, idrar yolundan üreteroskop denilen aletler yardımıyla girilerek tedavi edilebilirler. Rijid yani sert re teroskoplar ile dış idrar yolu ve mesane geçilip üreter içine girilirek taşlar Holmium lazer veya pnömatik taş kırıcı ile kırılarak tedavi edilir. Bu üreteroskoplar ile reterdeki taşlar tedavi edilebilirler. Fleksibl yani kıvrılabilen üreteroskoplar ise uçları çeşitli açılarda döndürülebildiğinden hem üst üreterdeki, hem de böbrek içindeki taşlar tedavi edilebilir.

Hastanemizde her türlü endoskopik, laparoskopik, açık ürolojik müdahaleler uzun süreden beri başarıyla uygulanmaktadır. Bunların içinde böbrek taşı tedavisi en çok yaptığımız işlemlerden biridir. Hastanemiz üroloji bölümü özellikle bu konuda yerel olarak ün kazanmıştır.

Perkütan, rijid ve fleksibl üreteroskopik taş tedavisi konusunda deneyimimiz Türkiye’nin çok üst düzey hastaneleri seviyesindedir. Endoskopik taş tedavisi konusunda en modern ve en etkin taş kırma cihazı olan Holmium lazer de ekipmanlarımız arasındadır.